07
februari
2022
|
12:53
Europe/Amsterdam

Etos ondersteunt initiatief Stichting Hi Sally

Onderstaand persbericht werd verstuurd door Stichting Hi Sally

Samenvatting

Stichting Hi Sally voorziet 50 middelbare- en mbo-scholen door heel Nederland een maand lang van gratis menstruatieproducten. De stichting zet zich in om kansengelijkheid onder tieners te bevorderen door het taboe op menstruatie te verkleinen. Een belangrijk onderdeel is dat menstruatieproducten – net als toiletpapier – gratis beschikbaar moeten zijn op middelbare- en mbo-scholen. Hi Sally laat zien dat dit mogelijk is, daarna hoopt de stichting dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Het initiatief wordt gedragen door Etos, Etos verzorgt onder meer de grote hoeveelheid gratis producten.

Negatieve invloed
Wist je dat meer dan 70% van de menstruerende tieners stelt dat hun schoolprestaties negatief worden beïnvloed als ze ongesteld zijn? Maar liefst 86% geeft aan dat er op school te weinig rekening wordt gehouden met hun menstruatie. Tel daar het dringende probleem van menstruatiearmoede bij op (1 op de 10 menstruerende tieners krijgt daar mee te maken). De invloed van de menstruatiecyclus op schoolprestaties, het algemeen welbevinden van tieners en ziekteverzuim, worden ernstig onderschat. 

Doorlekken
Uit onderzoeken blijkt dat er veel te weinig aandacht is op scholen voor menstruatie. Denk aan een biologieles waarbij enkel de ‘maandelijkse’ bloeding aan bod komt maar het hele hormoonstuk wordt vergeten. Tot aan een docent die een scholier weigert de klas uit te laten gaan als diegene bang is om door te lekken. Dit is een van de grootste angsten van een tiener die menstrueert, veel tieners gaan met dubbele broekjes en maandverbanden naar school.

Ontstaan kansenongelijkheid
Dit staat de gelijkwaardige ontwikkeling en kansen van tieners die menstrueren in de weg. Zij zijn al op jonge leeftijd bezig met menstruatieproducten, het betalen daarvan, maar ook met anticonceptie en de invloed van een cyclus op je welzijn. Dit is zo’n 50% van alle tieners die al 1-0 achterstaan bij de start van hun volwassen leven door gebrekkige kennis en scheve maatschappelijke verhoudingen. 

Tijd voor actie
Om kansengelijkheid te bevorderen onder tieners trapt Hi Sally daarom af met de campagne ‘Reach for the stars’: Je kúnt ongesteld zijn en ondertussen de wereld veroveren. Om dit voor alle tieners makkelijker te maken en om het gesprek over het taboeonderwerp menstrueren op scholen (ja, nog steeds) te openen, voorzien we 50 middelbare- en mbo-scholen door heel Nederland van een maand lang gratis menstruatieproducten voor hun leerlingen. 

Samen met Etos
Dit kan Hi Sally niet alleen. De invloed van menstrueren en de manier waarop daar op school mee om wordt gegaan is groot en heeft effect op hoe tieners in hun vel zitten. Etos vindt dat iedereen het recht heeft om lekker in hun vel te zitten, elke dag. Daarom zetten zij zich in om tieners te helpen en menstruatie en het taboe daarop bespreekbaar te maken.

Wie is Hi Sally
Stichting Hi Sally heeft als doel dat menstruatie een startpunt wordt van zelfvertrouwen voor een gelijkwaardige maatschappij. De huidige situatie waarbij het schort aan inzicht vanuit scholen in de situatie van menstruerende tieners is zeer bepalend voor het vertrouwen waarmee zij een start maken van hun volwassen leven. Maar ook op andere manieren draagt Hi Sally bij aan het zelfvertrouwen van menstruerende tieners, denk bijvoorbeeld aan de ‘eerste menstruatieverhalen’ die gedeeld worden. Weten dat je niet de enige bent die zich doodschaamt als je om een tampon moet vragen is al zo belangrijk.